Kako bismo našoj djeci omogućili da budu konkurentni na globalnom tržištu rada i korištenju nove tehnologije važno je da im od najranije dobi omogućimo kvalitetno i inovativno obrazovanje. Za razliku od tradicionalnog pristupa, koji umnogome počiva na faktografiji, ono moderno razvija problemski pristup rješavanju problema, tzv. algoritamsko razmišljanje s elementima analitičko logičkog pristupa u rješavaju problema. Razvoj je to vještina, kompetencija i znanja kojima ćemo djeci omogućiti da budu budući stvaratelji, a ne puki korisnici tehnologije. Neophodno je djecu uvesti u svijet računalnog razmišljanja te im omogućiti, da kad odrastu i postanu odrasle osobe, biraju kvalitetna i bolje plaćena radna mjesta.

Kroz ovaj tečaj djeca će učiti razumijevanje problemskih zadataka, analizirat ih i pronalaziti korake do rješenja. Biti će tu puno razgovora, odgovora na sva pitanja polaznika, skiciranja i propitkivanja... U konačnici, napraviti ćemo korake dolaska do rješenja zadanog problemskog zadatka. No, da bismo problemski zadatak lakše riješili, neophodno nam je iskoristiti snagu računala. Stoga će polaznici učiti programski jezik Python. Sve pojedinosti programskog jezika učiti ćemo kroz razumijevanje i prije svega primjenom. Mnogo ćemo vježbati kako bi se znanja usvojila. Odnosno, razvile vještine. Naši predavači jedva čekaju pitanja na koje će dati odgovore koje svako dijete može razumjeti. Ući ćemo u samu dubinu računala te pojasniti kako ono razmišlja. Sve kako bismo, prethodno osmišljene korake u rješenju problemskog zadatka, prepisali u računalo razumljivom jeziku kako bi ga ono i moglo riješiti umjesto nas.

Što su to računalni algoritmi?

Algoritam je općenito postupak za rješavanje nekog problema dok se pod računalnim algoritmima misli na precizan niz logički povezanih instrukcija (naredbi) čijim se izvođenjem na računalu rješava neki problem.

Za koga su Algoritmi 1?

Algoritmi 1 je tečaj u kojem djeca kreću učiti rješavati osnovne problemske zadatke čija rješenja se sastoje od osnovnih analitičko-logičkih instrukcija (naredbi). Djeca će naučiti izrađivati svoje prve prave programe u jednom od svjetski najpopularnijem programskom jeziku – Python.

Ciljna skupina su učenici od 4. do 5. razreda osnovne škole koji se prvi puta susreću s Python programskim jezikom. Tečaj se preporuča  djeci koja imaju veće ili znatne sklonosti u rješavanju matematičkih i logičkih zadataka. jednostavnim rječnikom, ako su djeca izvrsna u matematici, njihove predispozicija za algoritme je "savršena". Naravno, moguće su i iznimke u prihvaćanju mlađe djece, ali uz jasnu opravdanost u potencijalu djeteta (npr. 3. razred OŠ...).

Djeca će kroz tečaj naučiti osmišljavati algoritam koji rješava zadani problem. Početi će učiti koncepte stvaranja algoritama osnovnih problemskih zadataka pa sve do problema koji su složeniji. Stoga se kombinacijom postojećih i osmišljavanjem novih algoritama djecu vodi u koncipiranju modela za izradu efikasnih rješenja. Posebna pažnja vodi se razvoju kritičkog promišljanja, analizi problema i mogućih rješenja. Programski jezik koristi se kako bi se „sposobnost“ računala iskoristila za dobivanje rješenja.

Što čini ovaj program posebnim?

Naslovljeni tečaj temelji se na razvoju izvrsnosti u djece na polju računalnog razmišljanja s naglaskom na primjenu računalnih algoritama. Kroz tečaj će djeca upoznati jedan od trenutno najpopularnijih svjetskih programskih jezika – Python. Upoznat će se sa sučeljem najmodernijeg razvojnog alata PyCharm te naučiti kako se naredbama stvaraju prvi računalni programi. Nakon tog uvodnog dijela, učenici će svladavati prve problemske zadatke, a koji će stupnjevanjem biti sve složeniji. Osim programskog jezika, djeca će bez obaveze učenja na pamet, naučiti koristiti programski jezik u rješavanju složenijih problemskih zadataka, prije svega učeći stvarati efikasne algoritme u rješavaju zadanih problema. Kroz tečaj ćemo djecu naučiti razmišljati, rješavati probleme, poticati kreativnost te razvijati izvrsnost.

Ishodi tečaja:

 •  razumjeti osnovne pojmove o algoritmu i njegovom stvaranju
 •  upoznati se s razvojnim sučeljem PyCharm alata
 •  usvojiti osnovne naredbe Python jezika:
  • ulaz i izlaz podataka
  • tipove podataka
  • matematičke operacije
  • unos više podataka u jednom redu
  • selekcije
  • rad s tekstom (stringovima)
  • petlje
  • liste i nterce
 • dizajnirati algoritam i izabrati optimalne tipove i strukture podataka u rješavanju jednostavnih problema
 • koristiti se metodama pronalaženja minimalnih i maksimalnih vrijednosti
 • koristiti metode sortiranja i pretraživanja
 • modulirati programski kod izradom vlastitih funkcija
 • razumjeti „vidljivost“ varijabli te prijenos vrijednosti kroz parametre
 • prezentirati i argumentirati svoje stavove, ideje i rješenja
 • razvijati kritičko razmišljanje, kreativnost i snalažljivost u rješavanju problema
 • razvijati vještinu matematičko-logičkog razmišljanja
 • povezati matematiku i informatiku s ostalim prirodnim predmetima
 • upoznati mogućnosti i granice primjene računala u rješavanju problema

Učenike će se, prema njihovoj spremnosti i podršci roditelja, pripremiti za sudjelovanja na informatičkim natjecanjima u primjeni algoritama (Hrvatsko otvoreno natjecanje u informatici – HONI i Državnom natjecanju iz informatike – Infokup).