Čarobna kemija

Kemija je jedna od temeljnih prirodoslovnih znanosti koja proučava sastav, građu, svojstva i pretvorbu tvari, a bez koje je opstanak čovječanstva nezamisliv.

Tečaj Čarobna kemija namijenjen je proaktivnim pojedincima koji imaju sklonost prema kemiji, istraživanju i propitkivanju prirodnih zakona, a zamišljen je kao individualan pristup svakom učeniku ponaosob. S obzirom da je kemija eksperimentalna znanost, upravo će pokusi biti temelj rada.

 

 

Cilj tečaja je razviti pozitivan pristup prema kemiji, potaknuti istraživanje, razviti kritičko razmišljanje te shvatiti primjenjivost i važnost kemije u svakodnevnom životu. Praktičnim primjerima učenici će razvijati sposobnosti eksperimentiranja, opažanja, zaključivanja i anticipiranja pojava oko sebe.

Ishodi:

Popularizacija znanosti i približavanje kemije atraktivnim pokusima osmišljenim s ciljem interaktivnog sudjelovanja učenika i uključivanja njihovog istraživačkog duha u proces usvajanja znanja, od zapažanja i promišljanja do kritičkog zaključivanja.

Uzrast:

Tečaj je namijenjen učenicima od 7. razreda osnovne škole do 2. razreda srednje škole.