Algoritmi LOGO

Tečaj “Algoritmi Logo” temelji se na razvoju izvrsnosti u djece na polju računalnog razmišljanja s naglaskom na primjenu računalnih algoritama. Ciljna skupina su učenici od 3. do 5. razreda osnovne škole i to onih koji imaju veće sklonosti u rješavanju matematičkih i logičkih zadataka. Naravno, moguće su i iznimke u prihvaćanju mlađe djece, ali uz jasnu opravdanost u potencijalu djeteta. Kroz tečaj će djeca upoznati programski jezik Logo – kroz kornjačinu grafiku i rješavanje problemskih zadataka. Polaznici će se upoznati s alatom FMS Logo koji se koristi na natjecanjima. Nakon tog uvodnog dijela, učenici će svladavati osnovne naredbe za programiranje u programskom jeziku Logo. Nakon prvih koraka započet ćemo s rješavanjem problemskih zadataka i s vremenom ćemo uvoditi sve kompleksnije naredbe, konstrukte i probleme. Krajnji cilj je steći mogućnosti analize, razumijevanja, pronalaženja problema i rješavanja problemskih zadataka, te poticanje kreativnosti i izvrsnosti.

Ishodi:

 • Upoznati se s alatom FMS Logo i efikasno ga koristiti u rješavanju zadataka
 • Usvojiti osnovne naredbe programskog jezika Logo
  • primjenjivati naredbe za crtanje
  • postaviti osnovna svojstva kornjače
  • naučiti koristiti naredbe za ponavljanje (petlje)
  • naučiti o varijablama i kako ih koristiti
  • naučiti grananje programa
  • naučiti izrađivati potprograme i međusobno ih povezivati
  • naučiti o riječima i rečenicama i njihovim operacijama
  • naučiti o listama i operacijama za rad s listama
 • Osmisliti način rješavanja (algoritam) problemskog zadatka
 • Prezentirati i argumentirati svoje stavove, ideje i rješenja
 • Svladati područja iz matematike korisna za rješavanje grafičkih zadataka – kutevi, geometrijski likovi, koordinatni sustav
 • Razvijati kritičko razmišljanje, kreativnost i snalažljivost u rješavanju problema
 • Razvijati vještinu matematičko-logičkog razmišljanja

Učenike će se, prema njihovoj spremnosti i podršci roditelja, pripremiti za sudjelovanja na informatičkim natjecanjima u programskom jeziku Logo (Hrvatska Logo Liga – u organizaciji Hrvatskog Saveza informatičara i Državnom natjecanju iz informatike – Infokup).

Planiran je godišnji fond od 60 školskih sati, uz tjedni ritam predavanja od 2 školska sata. Svaki učenik je obvezan učlaniti se u udrugu Mladi informatičari Strahoninca (MIS), čime dobiva e-mail adresu te online pristup sustavu kroz koji će imati dodatne materijale i vrhunsku komunikacijsku i edukativnu platformu.