Matematika plus

Cilj radionice Matematika plus je produbiti temeljna matematička znanja i proširiti ih dodatnim sadržajima izvan kurikuluma propisanog od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, kako bi učenici bolje razumjeli složene odnose u STEM-u. Učenici će proširiti vidike, naučiti povezivati pojave i shvatiti odnos između matematike i ostalih prirodnih znanosti.

Polaznici će razviti sposobnost primjene metode matematičkog mišljenja, modeliranja i kritičkog propitkivanja u rješavanja problemskih zadataka iz svakodnevnog života (Vedska matematika, problemski zadaci, prebrojavanja, magični kvadrati, Diofantske jednadžbe, geometrijske konstrukcije, prirodni, cijeli i racionalni brojevi, karakteristične točke trokuta).

Ishodi:

Učenici će razviti pozitivan stav prema matematici, vlastitom razvoju i napretku, povezivati matematiku s vlastitim iskustvom, razvijati apstraktno mišljenje, logičko prosuđivanje, koristiti matematički jezik i zapis. Na taj način će se matematika popularizirati, a nadareni učenici će brže i kvalitetnije napredovati.

Uzrast:

Tečaj je namijenjen osnovnoškolcima, od 5. do 8. razreda.