STEM centar 2.0

Nositelj projekta STEM centar 2.0 je udruga Međimurski informatički klub (MIK). Projekt usmjeren na implementaciju obrazovnih programa iz područja STEM-a provest će se u partnerstvu s udrugom Mladi informatički stručnjaci (MIS), Tehnološko-inovacijskim centrom Međimurje, Razvojno-edukacijskim centrom za metalsku industriju-Metalska jezgra Čakovec, III. osnovnom školom Čakovec, Dječjim vrtićem Cipelica i Gradom Čakovcem u školskoj godini 2021./2022.

Cilj projekta je realizacijom obrazovnih programa iz područja fizike, matematike, kemije, strojarstva i tehničke kulture, modelarstva te robotike osigurati materijalne i ljudske resurse za kontinuirani individualni i grupni izvannastavni rad s darovitim, proaktivnim i visokomotiviranim učenicima. U sklopu projekta planirana je provedba edukativnih tečajeva koji se temelje na razvoju STEM vještina djece predškolske dobi te učenika osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta s područja Međimurske županije.

TEČAJEVI STEM CENTAR 2.0

Navedeni projekt uključuje šest obrazovnih tečajeva za učenike osnovnih i srednjih škola. Svaki program obuhvaća 50 školskih sati, prilagođen je pojedinom uzrastu te planiran za skupinu od najmanje 12 polaznika. Programi će se izvoditi će u prostorima Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje i Razvojno-edukacijskog centra za metalsku industriju-Metalska jezgra Čakovce. 

*klikom na naziv pojedinog tečaja saznajte više o njemu.

 • Svijet fizike

  • opis: Radionice će omogućiti razumijevanje temeljnih fizikalnih zakona, pojava i pojmova te pobuditi interes djece za ovo područje. 
  • voditelj: Marina Grabar Branilović (e-mail: marina@metalskajezgra.hr)
  • uzrast: učenici od 5. do 8. razreda osnovne škole 
  • termin održavanja tečaja: SRIJEDA 19:15-20:45

 • Čarobna kemija

  • Cilj tečaja je razviti pozitivan pristup prema kemiji, potaknuti istraživanje, razviti kritičko razmišljanje te shvatiti primjenjivost i važnost kemije u svakodnevnom životu.
  • voditelj: Andreja Poljanec (e-mail: andreja.poljanec@mik.hr)
  • uzrast: učenici od 7. razreda osnovne škole do 2. razreda srednje škole
  • termin održavanja tečaja: PONEDJELJAK 19:15-20:45

 • Matematika plus

  • opis: Učenici će steći šira znanja i vještine, razviti sposobnost primjene metode matematičkog mišljenja, modeliranja i kritičkog propitkivanja u rješavanja problemskih zadataka, što će im pomoći u razumijevanju složenih odnosa u STEM-u. 
  • voditelj: Aleksandra Tonković (e-mail: alex.tonkovic@udruga-mis.hr)
  • uzrast: učenici od 5. do 6. razreda osnovne škole 
  • termin održavanja tečaja: SRIJEDA 19:15-20:45

 • Brusionica

  • opis: Tečaj je osmišljen da potiče djecu na kreativan rad i stvaralaštvo, kao i timski rad i zajedništvo kroz izradu uporabnih predmeta i igračaka od drva.
  • voditelj: Katica Mikulaj Ovčarić i Kristijan Ovčarić (e-mail: katica.mikulaj.ovcaric@udruga-mis.hr; kristijan.ovcaric@udruga-mis.hr)
  • uzrast: djeca vrtićke i predškolske dobi 

 • Mladi inženjeri - radionica strojarstva i konstruktorstva

  • opis: Namijenjen je dječacima i djevojčicama koje imaju sklonosti prema izradi uporabnih predmeta od različitih vrsta materijala i sastavljanju metalnih konstrukcija.
  • voditelj: Kristijan Ovčarić (e-mail: kristijan.ovcaric@udruga-mis.hr)
  • uzrast: učenici od 5. razreda osnovne do 2. razreda srednje škole 
  • termin održavanja tečaja: ČETVRTAK 19:15-20:45

 • Napredna robotika

  • opis: Polaznici će dizajnirati i sastavljati robotsko vozilo korištenjem paketa LEGO Mindstorms te programirati upravljački program kojim će vozilo rješavati određene zadatke.
  • voditelj: Renato Železnjak (e-mail: renato.zeleznjak@udruga-mis.hr)
  • uzrast: učenici od 5. do 8. razreda osnovne škole 
  • termin održavanja tečaja: ČETVRTAK 19:15-20:45

Prijave se prihvaćaju prema redoslijedu zaprimanja do 19. rujna, odnosno do popunjenja slobodnih mjesta. Uvjet za održavanje tečaja je minimalno 12 polaznika.

Prijavni obrazac za pojedinog učenika ispunjavaju roditelji (ili zakonski zastupnici) putem online prijavnog obrasca. Rezultati prijava bit će objavljeni na web stranicama udruge MIS.

DODATNA ČLANARINA ZA POHAĐANJE TEČAJEVA

Novi članovi (protekle godine nisu bili polaznici tečajeva s dodatnom članarinom):

jedan tečaj.......................................1.500,00 kn

ostala braća.....................................1.200,00 kn

* za dodatni tečaj po osobi dajemo jednokratni popust od 200,00 kn po tečaju

Stari članovi (nastavljaju polazak tečajeva s dodatnom članarinom):

jedan tečaj......................................1.200,00 kn

ostala braća....................................1.000,00 kn

* za dodatni tečaj po osobi dajemo jednokratni popust od 200,00 kn po tečaju

Godišnja članarina

djeca .......................................50,00kn

studenti.....................................5,00kn

odrasli...................................100,00kn

članarina uključuje članstvo u obje udruge (MIS i MIK), obzirom da se radi o zajedničkim aktivnostima

VAŽNO:

 • Projekt Želim biti INformatičar! prijavljen je na Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava udrugama u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2021./2022. Ukoliko Udruga ostvari sufinanciranje Ministarstva znanosti i obrazovanja, donijet će Odluku o smanjenju dodatne članarine za pohađanje tečajeva, a ovisno o dobivenim sredstvima.
 • Polaznici imaju pravo na gore navedene iznose participacija uz isključiv uvjet da, ako odluče sudjelovati na informatičko robotičkim natjecanjima koja su vezana uz upisani tečaj (npr. HONI, Državno natjecanje iz informatike, Hrvatska Logo liga, CM liga...), imaju obvezu imati mentora ili vanjskog mentora iz udruga MIS ili MIK
 • Tečajevi traju 50 školskih sati (uz iznimku 60 sati za tečajeve Razmišljaj računalno 1 i Razmišljaj računalno 2), a nastava se održava 2 školska sata tjedno ili prema dogovoru, u blok-satu, u večernjim terminima, od ponedjeljka do petka
 • Centra izvrsnosti, a koji je besplatan, se ne uzima u obzir kao opcija popusta
 • Plaćanja se vrši u 10 rata
 • Obavezno je sklapanje ugovora