Svijet fizike

Fizika je svuda oko nas, čak i u nama. Djeca mnogo više upijaju i pamte, ako im se nastavni sadržaji predstave na zabavan i praktičan način. Kad se sjete zanimljivoga gradiva i pokusa, gledajući oko sebe, prepoznat će zakone fizike.

Cilj radionice je djeci na zanimljiv način približiti fiziku, potaknuti ih na logičko razmišljanje, predviđanje, otkrivanje, zaključivanje. Radionice će učenicima omogućiti razumijevanje temeljnih fizikalnih zakona, pojava i pojmova s kojima se svakodnevno susrećemo.

Također, nastojat će im se približiti mjerne jedinice, dojam veličina i količina. Nekima će radionice biti uvod u svijet fizike, dok će onima koji već imaju fiziku u školi biti svojevrsna nadopuna gradivu. Tijekom radionice, učenici će samostalno ili u manjim grupama izvoditi razne pokuse. Svakome će biti omogućen individualni pristup, a zajedno će se, grupnim radom, dolaziti do objašnjenja fizikalnih pojava.

Ishodi:

Razumijevanje osnovnih fizikalnih pojava i procesa, primjenjivih na primjerima iz svakodnevice, kao i pobuđivanje interesa za prirodnim znanostima.

Uzrast:

Tečaj je namijenjen učenicima od 5. do 8. razreda osnovne škole.