Tečajevi 2021./2022.

Udruge Mladi informatički stručnjaci (MIS) i Međimurski informatički klub (MIK) otvorile su upise djece i mladih na tečajeve u školskoj godini 2021./2022., u sklopu projekata Centar izvrsnosti informatike Međimurske županije (CIIMŽ), Želim biti INformatičar! i STEM centar 2.0. Cilj navedenih projekata je omogućiti zainteresiranim i potencijalno darovitim osnovnoškolcima i srednjoškolcima pravovremenu identifikaciju njihovih ključnih prednosti i preferencija te kontinuiranim radom i sustavnim praćenjem napretka razviti i unaprijediti njihove vještina i kompetencija u području STEM-a, tehničkih znanosti i informacijsko-komunikacijskih tehnologija, s naglaskom na razvoj analitičko-logičkog i kritičkog razmišljanja.

ŽELIM BITI INFORMATIČAR!


Uključuje sedam obrazovnih tečajeva, svaki u trajanju od 50 školskih sati (uz iznimku 60 sati za tečajeve Razmišljaj računalno 1 i Razmišljaj računalno 2). Svaki tečaj ima jasno definiran program i ciljnu skupinu od najmanje 12 polaznika i to kako slijedi:

 • Razmišljaj računalno 1 (od 4. do 6. razreda OŠ)
 • Razmišljaj računalno 2 (od 6. do 8. razreda OŠ)
 • Arduino akademija (od 5. do 8. razreda OŠ)
 • Izrada web stranica (od 7. razreda OŠ do 4. razreda SŠ)
 • Razvoj računalnih igara (od 5. razreda OŠ do 4. razreda SŠ)**
 • Robotika za najmlađe (od 3. do 5. razreda OŠ)
 • 3D modeliranje i ispis (od 5. razreda OŠ do 2. razreda SŠ)

**ZBOG NEPLANIRANIH OKOLNOSTI I NEMOGUĆNOSTI PREDAVAČA DA ODRŽI PREDAVANJA, TEČAJ SE ODGAĐA NA SLJEDEĆU GODINU. O PRIJAVAMA I POČETKU PREDAVANJA NAKNADNO ĆEMO VAS OBAVIJESTITI. 


STEM CENTAR 2.0


STEM centar 2.0 nudi šest tečajeva namijenjenih polaznicima sa sklonostima prema STEM području. Programi se odvijaju 50 školskih sati u skupinama od najmanje 12 polaznika.

 • Svijet fizike (od 5. do 8. razreda OŠ)
 • Čarobna kemija (od 7. razreda OŠ do 2. razreda SŠ)
 • Matematika PLUS (od 5. do 8. razreda OŠ)
 • Brusionica (3 vrtićke skupine od 15 polaznika)
 • Mladi inženjeri-radionica strojarstva i konstruktorstva (od 5. razreda OŠ do 2. razreda SŠ)
 • Napredna robotika (od 5. do 8. razreda OŠ)

CENTAR IZVRSNOSTI INFORMATIKE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE


Projekt objedinjuje šest programskih tečajeva prilagođenih pojedinim uzrastima. Svaki od tečajeva namijenjen je manjoj skupini od 10 polaznika, kako bi se osigurao individualiziran pristup u nastavi. Trajanje tečaja je 60 školskih sati. 

 • Moj prvi program (2., 3. i 4. razred OŠ)
 • Algoritmi „LOGO“ (4. - 8. razred OŠ)
 • Algoritmi 1 (3., 4. i 5. razred OŠ)
 • Algoritmi 2 (5., 6. i 7. razred OŠ)
 • Algoritmi 3 (6., 7. i 8. razred OŠ)
 • Algoritmi 4 (od 1. do 4. razreda SŠ)

Prijavni obrazac za pojedinog učenika ispunjavaju roditelji (ili zakonski zastupnici) putem "online" prijavnog obrasca, a prijave traju do 1.10.2021. godine. Rezultati prijava bit će objavljeni na web stranicama udruge MIS.