IOT i razvoj softvera

Internet zajedno s njegovim napopularnijim dijelom (Web-om) koristite svakodevno. Danas gotovo ne postoji stvar koju ne možemo spojiti na Internet  i upravljati njima putem Interneta (tzv. Internet stvari, eng. Internet of Thnigs). Pojavom usluga u oblaku (eng. Cloud Service) i Internet stvari značaj web tehnologija sve je veći, a njihove mogućnosti drastično rastu. Tehnologija je sve pristupačnija i zahvaljujući otvorenim platformama zahtjeva iznimno lak ulazak u ovaj čaroban svijet. Jedan od primjera je mogućnost izrade vlasitih aplikacija i sutava kako bi automatizirali svoj dom (tzv. Automatizacija doma, eng. Home automation).

Kako bi pripremili djecu za budućnost osmislili smo tečaj koji se temelji na platformama Arduino, sustavima za prototipiranje Node-RED i Blynk, te programskom jeziku Python. Učenicima ćemo pokazati kako spojiti znanja iz različiti područja, kreativnost i timski rad kroz izradu projekata i prijavu na natječaje.

Djeco, prijavite se na tečaj i naučite samostalno kreirati vlastite projekte i aplikacije koristeći neke prethodno navedene i mnoge druge tehnologije, alate i uređaje. Kako bi dobili bolji uvid u sadržaj tečaja, pogledajte radove koji su na izrađeni u sklopu tečaja prošle godine:

Tečaj je namijenjen učenicima viših razreda osnovne škole i srednjoškolcima, a uvjet je poznavanje barem jednog programskog jezika i  spremnost za rad u timu.
Planiran je godišnji fond od 60 školskih sati, a tečajevi se održavaju subotom u blok satu (4 sata) prema terminima koji će biti dogovoreni nakon formiranja grupa

Svaki učenik je obvezan učlaniti se u udrugu Mladi informatičari Strahoninca (MIS) te time dobiva e-mail adresu te online pristup sustavu kroz koji će imati dodatne materijale i vrhunsku komunikacijsku i edukativnu platformu.