UDRUGA MLADI INFORMATIČARI STRAHONINCA PO 5. PUTA NAGRAĐENA FINANCIJSKOM POTPOROM MZO-a ZA INFORMATIČKO OBRAZOVANJE DJECE

ŠKOLA MLADIH PROGRAMERA sustavan je višegodišnji program poticanja STEM vještina kod učenika školske dobi koji na području Međimurske godine ambiciozno provodi udruga Mladi informatičari Strahoninca (MIS) u suradnji sa svojim partnerima – Međimurskom županijom, Tehnološko-inovacijskim centrom Međimurje, udrugom Međimurski informatički klub, osnovnim i srednjim školama s područja županije – Gimnazijom Josipa Slavenskog Čakovec, III. OŠ Čakovec i Osnovnom školom Strahoninec, te uz financijsku, materijalnu i moralnu potporu drugih predstavnika javnog, poslovnog i civilnog sektora. Udruživanjem resursa uključenih strana, kroz osmišljavanje i implementaciju obrazovnih inicijativa iz područja programiranja, web dizajna, robotike i interneta stvari, izravno se doprinosi razvoju tehničkog znanja i logičnog načina razmišljanja među djecom i mladima u Međimurske županije.

Upravo je navedeno u fokusu istoimenog projekta koji je Ministarstvo znanosti i obrazovanja, po 5. puta tijekom proteklih godina, poduprlo bespovratnim sredstvima u iznosu od 110.000 HRK, u okviru Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2017./2018. Dosad najizdašnija financijska potpora kroz deset mjeseci bit će utrošena za sljedeće projektne aktivnosti:

  1. Osiguranje preduvjeta za izvedbu edukativno-mentorskih programa udruge, u smislu nabave potrebnih didaktičkih sredstava, tehničke opreme i nastavnog materijala.

  2. Provedbu sveukupno osam edukativnih programa od strane šest edukatora – članova udruge, iz gore spomenutih područja.

  3. Mentoring proaktivnih i motiviranih učenika koji ostvaraju iznadprosječne rezultate s ciljem njihova sudjelovanja na relevantnim informatičko-robotičkim natjecanjima, kao što su HONI, INFOKUP, Hrvatsko otvoreno natjecanje u informatici, Hrvatska logo liga i Croatian Makers robotička liga.

  4. Organizacija motivacijskih javnih predavanja usmjerenih poticanju ciljnih skupina udruge na razmišljanje o IKT-u kao karijeri budućnosti.

  5. Podupiruće aktivnosti upravljanja projektom i osiguranja vidljivosti projekta i rada udruge MIS.

Poticaj apliciranju projektom Škola mladih programera na predmetni poziv vezan je uz nepovoljnu situaciju u hrvatskom formalnom obrazovanju u području informatičkog osposobljavanja djece i mladih. Nastava informatike ni kvalitetom nastavnog programa ni fondom sati nije prilagođena potrebama istih, stoga često individualne inicijative u civilnom sektoru ispravljaju neravnotežu između traženog i dostupnog znanja. Udruga MIS svojim intenzivnim radom godinama doprinosi stvaranju stručnjaka koji će u budućnosti biti nositelji društva temeljenog na znanju.

Navedeno su prepoznali relevantni dionici lokalne i regionalne samouprave čija je podrška nužna kako bi udruga MIS neometano radila ono u čemu je najbolja. Međimurska županija redovito podržava rad udruge kroz odobrenje godišnje financijske potpore, dodjelu priznanja, poput najprestižnije Nagrade Zrinski za 2015. godinu, te pružanje mogućnosti prezentacije rezultata udruge na značajnim županijskim manifestacijama, kao što su Dani Županije. S druge strane, Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. (TICM) udruzi osigurava ono neophodno – odgovarajući prostor za rad, ali i stručnu podršku kad je u pitanju priprema i provedba projekata financiranih iz eksternih izvora financiranja. Suradnja spomenutih organizacija u narednim će godinama iznjedriti niz hvalevrijednih inicijativa u segmentu obrazovanja, poput pokretanja međimurskog Centra izvrsnosti iz područja informatike.

Grad Čakovec i Općina Strahoninec također nesebično pomažu udruzi u njezinom djelovanju, kao i brojne gradske osnovne i srednje škole koje osiguravaju dostup do ciljne skupine i aktivno sudjeluju u aktivnosti udruge. Stoga, ovo je ujedno i prilika za zahvalu svima koju su izravno uključeni u rad udruge, uključujući korisnike MIS-ovih obrazovnih programa (posebice djeca i mladi te njihovi roditelji) te partnere iz javnog, civilnog, obrazovnog i poslovnog sektora. Nadamo se da će i u narednoj godini suradnja biti još kvalitetnija i produktivnija, sve s ciljem stvaranja dodane vrijednost za društvo.

Kontakt osoba za sva pitanja vezana uz projekt Škola mladih programera:

Dejan Drabić, mag. inf.
predsjednik udruge “MIS
mob: 098.331.114
e-mail1: info@udruga-mis.hr
e-mail2: ddrabic@udruga-mis.hr
web:    www.udruga-mis.hr


Projekt Škola mladih programera provodi se u okviru Natječaja Ministarstva znanosti i obrazovanja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2017./2018.

Posted by Viktor Lazar