Hrvatsko natjecanje informatičara – 5. kolo

17.1.2014. održano je 5. kolo “Hrvatskog otvorenog natjecanja informatičara”, skraćeno HONI.

HONI_2015_5_1

Članovi udruga “MIS” i “MIK” iskazali su svoju kvalitetu, a što će zasigurno biti evidentno na školskom natjecanju INFOKUP koje slijedi.

Osim Martina Josipa Kocijana, koji je nadalje prvi u državi 7. razreda, novost je da imamo i prvaka u 4. razredima iz naših redova, a to je Matija Bujanić. Matija od drugog razreda osnovne škole polazi tečajeve udruge “MIS” te vrijedno vježba, pa je stoga jedan od naših budućih “aduta” u osvajanju raznih “trofeja”.

Od 7. razreda na 11. poziciji nalazi se Tio Špicar, na 18. poziciji Lovro Makovec, a na 21. Stjepan Petković.

Od srednjoškolaca, Jurica Horvat (“MIK”) drži 12. poziciju, Nino Cmrečnjak (“MIS”) 21., a Luka Habuš (“MIK”) 33. među prvim razredima. U drugim razredima Juraj Barlek (“MIK”) drži 20. mjesto. Stjepan Požgaj (“MIK”)  trenutno zauzima 5. poziciju kod 3. razreda srednjih škola, Livio Benčik (“MIK”) 11., Borna Bilas (“MIK”) 15. i Miro Krištofić (“MIS”) 25. poziciju.

Ostali kandidati svojim upornim zalaganjem i vježbom moraju izboriti svoje buduće pozicije. Vrijedi naglasiti kako bi natjecatelja bilo i više, no sve “nove” kandidate moramo naučiti programirati u C++. Prema planu udruga “MIS” i “MIK”, koja zajedničkim provođenjem projekta “ŠKOLA MLADIH PROGRAMERA”, a u suradnji sa školama “Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec”, “OŠ Strahoninec”, “OŠ  Šenkovec”, “III. OŠ Čakovec”, “OŠ Vratišinec” i “OŠ Ivanovec”, osjetno podižu kvalitetu (kompetencije i vještine) djece i mladeži vezane uz informacijsko komunikacijske tehnologije.

HONI_2015_5_2

Naši uspjesi garancija su uspjeha djece. Ne samo  na natjecanjima, već onog važnijeg, uspjeha u njihovoj obrazovnoj, a kasnije i poslovnoj karijeri!!!

Posted by Dejan Drabić