Djeca u srednjem djetinjstvu razvijaju interese za različite aktivnosti. U najranijem razdoblju najlakše učimo, što smo stariji teže usvajamo nove sadržaje. Znamo da je programiranje iznimno važno za razvoj djetetova načina razmišljanja u rješavanju problemskih zadataka. No, postavlja se pitanje, koja je najranija dob za početak učenja programiranju? Odgovor je jednostavan- što ranije. Kada krenu učiti pisati, računati, čitati, učiti strane jezike, djeca mogu i učiti programirati. Dječji interes, znatiželja i brzina učenja glavni su razlozi upisa na neku izvannastavnu/izvanškolsku aktivnost. Kroz ovaj tečaj, učenici će stjecati nova znanja i vještine, razvijat će kreativnosti, logičko i računalno razmišljanje.

Programiranje ne predstavlja samo pisanje računalnih programa. Programiranje je prvenstveno rješavanje problema, uklanjanje pogrešaka i razvijanje logičkog razmišljanja. Programiranje od najmlađeg uzrasta potiče logičko razmišljanje, učenje na principu pokušaja i pogrešaka te navodi djecu na postavljanje i rješavanje problema. Krajnji cilj je poticanje razvoja računalnog razmišljanja koje će djeci pomoći u rješavanju problema iz različitih područja, pa tako i svakodnevnih situacija.

Besplatni program za poučavanje djece programiranju razvijen je na poznatom američkom sveučilištu MIT, u grupi nazvanoj Lifelong Kindergarten, vječiti vrtić. Ideja je potaknuti djecu da istražuju, osmišljavaju i ostvaruju svoje zamisli, koje zatim mogu pokazati drugima putem interneta, usput usvajajući osnove programiranja, matematike, vizualnog i interaktivnog dizajna.

Prema Piagetu, djeca od 7 do 11/12 godina nalaze se u fazi konkretnih operacija. Ovu fazu karakterizira oblik inteligencije u kojem mentalne operacije omogućuju logičko rješavanje problema, ali samo s konkretnim objektima. Upravo zato tečaj ćemo započeti jednostavnim robotom mTiny koji je namijenjen početnicima jer na vrlo jednostavan način omogućava učenje programiranja.

Za programiranje nije potreban zaslon već samo kontroler olovka, tematske karte i kartice za programiranje. mTiny je vrlo pogodan za uvod u robotiku i programiranje jer učenici stječu znanja i upoznaju na koji način robot „sluša“ naše naredbe.

Scratch je najpogodniji za početno učenje programiranja. Posebno je osmišljen kako bi djeci bio pristupačan i zanimljiv. Programiranje u Scratchu potpuno je vizualno, a sastoji se od povezivanja blokova u cjeline koje služe kao naredbe za određeni lik. Djeca biraju likove, pozornice, tj. pozadine te kreiraju instrukcije koje pojedini lik treba izvršiti kad se nešto dogodi, npr. kad se da znak za početak programa ili kad se lik približi rubu ekrana ili kad korisnik pritisne određenu tipku. Likovi se putem tih instrukcija mogu pomicati, rotirati, mijenjati izgled, mogu govoriti, svirati, pisati i crtati po ekranu. U interakciji tih likova i korisničkih akcija složene se interakcije mogu odraditi kroz razmjerno jednostavne skripte. Koristeći Scratch, dijete može bez napora naučiti samostalno izrađivati jednostavne računalne igrice i programe, a na isti način svoju kreativnost mogu pretočiti i u interaktivne priče i multimedijalne animacije.

Učenjem programiranja u Scratch-u učenici će se upoznati sa slijedom, petljama, grananjem, naučit će kreirati i koristiti varijable, kreirati vlastite blokove. Učenici će se upoznati s crtanjem u Scratch-u, susresti s rješavanjem matematičkih i logičkih zadataka, naučiti izrađivati program za izračunavanje i uspoređivanje, te će izrađivati interaktivne igre, priče i animacije.

Osim u grafičkom programskom jeziku Scratch, učenici će raditi i na MicroBit-u. MicroBit je razvijen u svrhu upoznavanja softvera i hardvera te upoznavanja rada računala, a pomoću njega učenici će rješavati različite praktične zadatke u grafičkom uređivaču MakeCode editoru. Micro:bit je primjer jednostavnog malog računala prikladnog za izradu „uradi sam“ projekata iz područja robotike, automatike i Internet stvari.

MicroBit ćemo pričvrstiti na tenisicu i brojiti korake. Pomoću njegovih senzora odredit ćemo strane svijeta, napraviti svjetiljku i izmjeriti temperaturu zraka. Poslužit će nam u igri kao igraća kockica te kao suigrač u igri Kamen, škare, papir. Izradit ćemo igru Pogodi broj, 7 sekundi…

Programiranje u MakeCode editoru, pomoću kojeg programiramo MicroBit, temelji se na principu Scratch-a. MicroBit nudi široke mogućnosti, a učenici će se tijekom tečaja upoznati s osnovama rada s MicroBit-om i osnovnim blokovima u MakeCode editoru.

Pomoću robota Dash and Dot djeca će unaprijediti svoje znanje i vještine usvojene korištenjem robota mTiny. Robot Dash and Dot nudi široki raspon mogućnosti učenja, a programiranje se odvija kroz mobilnu aplikaciju. Sa svojim višestrukim senzorima i performansama omogućava laku interakciju i komunikaciju sa svojom okolinom. Tijekom tečaja djeca će usvojiti vještine pokretanja robota, snimanja i korištenja zvukova, korištenja LED dioda, animacija, korištenja senzora za detekciju prepreke u blizini i slično. Tijekom tečaja učenici će usvajati osnovne naredbe izvršavanja programa (početak i kraj programa, uvjeti, petlje) i osnove rada s mBot robotom (kontrola motora, svjetla, zvuka, očitavanja sa senzora…).

 

Što ćemo raditi na tečaju?

 • upoznati se sa Scratch programskim jezikom
 • upoznati osnovne programske blokove te kako ih povezivati u skladne cjeline
 • rješavati logičke zadatke kroz zabavne interaktivne igre radi upoznavanja kreiranja naredbi za likove putem blok editora
 • naučiti pokretati likove pomoću tipkovnice ili miša s animacijom hodanja
 • rješavati jednostavne zadatke matematičkim operacijama
 • dodavati likove koji će se samostalno kretati
 • stvarati animacije, glazbu, igre i priče
 • stvarati vlastite blokove u kreiranju priča i animacija
 • kreirati i koristiti varijable
 • upoznati MicroBit i njegove mogućnosti
 • stvarati zabavne i kreativne programe pomoću MicroBita
 • upoznati mTiny i Dash and Dot te naučiti osnovne funkcije
 • naučeno u Scratch-u primjenjivati kod kodiranja robota
 • učiti pomoću računala i napraviti materijal za učenje putem računala
 • upoznati se sa svijetom programiranja bez stresa oko kompliciranih izraza
 • izraditi vlastite interaktivne računalne igre
 • stvarati i prezentirati vlastite uratke

Obrazovni ishodi i ciljevi:

 • samostalno korištenje i stvaranje sadržaja na Scratchu
 • razvoj vještina učenja i kritičkog razmišljanja
 • rješavanje problema na jednostavan i pristupačan način (slika, zvuk, igra)
 • samostalno korištenje i stvaranje sadržaja pomoću MicroBita te korištenje mTiny i Dash and Dot robota
 • poboljšanje socijalnih vještina radom u grupama
 • postizanje kreativnog razmišljanja i inovacija
 • upotreba računala u svakodnevnim školskim aktivnostima
 • poboljšanje vještina učenja, učenje je jednostavnije i zanimljivije
 • poboljšanje vještina prezentiranja vlastitog uratka
 • učenje samostalnog istraživanja te tako poticati radoznalost i upornost