Znanje je ono na što računa naše društvo u cilju bolje budućnosti, čuje se na TV-u, čita u novinama… Vlada u svojem programu ističe „društvo znanja“ bez čega nema napretka i bolje sutrašnjice. Stepenica koja uvjetuje put ka „društvu znanja“ je „informatičko društvo“. Informatika je danas sveprisutna, pa ipak smo svjedoci nedostatka u društvu u znanju upravljanja informatičkim tehnologijama i alatima. Informatika je doista sveobuhvatna uz eksplozivan i nesmiljeni razvoj. Takvu žestinu napretka doista je teško pratiti.

Udruga „MIS“ idejno ostvaruje svoje ciljeve u želji da pruži izvrsnost u informacijsko-komunikacijskim tehnologijama kroz izvrsnost i kreativnost, prije svega djeci i mladeži, ali i odraslima. Djeca su zasigurno svakom društvu ono najvrijednije te ulog u njih biva višestruko vraćen. Informatika je sveprisutna u školama gdje ona pruža tek općenita znanja iz tog područja. Da bi djeca i mladež imala prilike stjecati vrhunska znanja informatičkih profesionalaca, udruga „MIS“ pokrenula je projekat „kodnog“ imena „Škola mladih programera“. Smisao projekta jest okupiti mlade i pružiti im ona znanja koja su im uobičajenim putem nedostupna. Biti član udruge „MIS“ za mlade znači pristup najnovijim informatičkim tehnologijama, inovativan pristup učenju korištenjem svih raspoloživih komunikacijskih vještina, učenje s razumijevanjem prestižnih programskih jezika te odgovore na sva pitanja. Sam tijek obrazovnog procesa u nas ostvaruje se na djeci zanimljiv način gdje oni postaju mladi istraživači, a ne oni koji moraju znanje nabubati napamet.

Unatoč malenom broju mladih članova postižemo značajne rezultate za vrijeme svog kratkog postojanja. Tako su više uzastopnih godina naši mladi članovi (učenici) državni prvaci u kategoriji algoritama, a ekipno u državi niz godina zauzimamo 2. mjesto kao osnovnoškolska ekipa (u odnosu na druge udruge i škole), a u suradnji s Međimurskim informatičkim klubom Čakovec i srednjoškolska ekipa. Značajnije je ipak to da cilj obrazovanja u udruzi nisu natjecanja, već usađivanje znanja i razvoj logičkog načina razmišljanja u djece čime svi naši članovi u nastavku školovanja bivaju doista „posebni“.

Ono što nas čini „posebnima“ u stvaranju novih vrsnih znalaca je način prijenosa znanja, drugačiji „pogled“ na usvajanje najnaprednijih metodologija i matematičkih algoritama. Stoga i mi, predavači, iz dana u dan proširujemo svoje vidike učeći te razmjenjujući znanja s drugim stručnjacima širom svijeta.

Članstva u HSIN-u (Hrvatskom savezu informatičara) i Zajednici tehničke kulture Međimurske Županije dokaz je naše kvalitete. Dokazali smo da se i u malom mjestu, poput Strahoninca, može uspjeti i biti primijećen. Svojim djelovanjem te prikupljanjem sredstava iz raznih projekata te volonterskim radom stvorili smo naprednu informatičku učionicu. Svoje djelovanje započeli smo 2004. godine u OŠ Strahoninec. Obzirom da smo bili idejni pokretači stvaranja Društvenog centra Općine Strahoninec, u istome je izgrađena informatička učionica za naš rad. U toj učionici pojačali smo svoje djelovanje te osvajali brojne nagrade i odličja. No, 2016. godine, bez opravdanih razloga, po nalogu načelnika Općine Strahoninec (Franje Lehkeca) bivamo izbačeni iz udruge. Niti jedna od prijava institucijama nisu bile opravdane te nismo bili terećeni po ničemu. Neovisno o tome, cilj je bio izbacivanje udruge zbog politički motiviranih razloga. No, odmah uskače u pomoć Tehnološko-inovacijski centar Međimurje (TICM) uz odobrenje i potporu Međimurske Županije.  Tako su uvjeti za rad udruge čak i pojačani čime se povećala i brojnost djece. Bez prostornih uvjeta, ali i partnerskog odnosa s TICM-om, naše djelovanje ne bi bilo nemoguće. Obzirom na prostorne, logističke i ine prednosti lokacije, Skupština udruge donosi odluku o promjeni naziva i sjedišta udruge. Tako 2021. godine udruga mijenja naziv u Mladi informatički stručnjaci (MIS).

Ljubav prema djeci, stvaranje prijateljstva, druženja, pomoć onima koji je trebaju, trajnih odnosa u društvu i suradnja samo su neki od razloga zašto postojimo i djelujemo…

S ponosom možemo reći da smo dokaz uspješnog ulaganja u znanje. A to je ulaganje u budućnost naše djece i sviju nas.