Projekti

ITEO - Popularizacija STEM-a u Međimurju

Opis: Projektom “ITEO – Popularizacija STEM-a u Međimurju” želi se unaprijediti kapacitete udruga u Međimurskoj županiji za provedbu programa za popularizaciju STEM-a. Jačanjem kapaciteta kroz nova znanja i dobre prakse u Europi te suradnjom udruga sa znanstvenom i visokoobrazovnom zajednicom u regiji te relevantnim dionicima, interdisciplinarno i na inovativan način će se unaprijediti popularizacija STEM-a prema krajnjim korisnicima: djeci, mladima i široj populaciji u Međimurju.

Uloga udruge MIS u projektu: nositelj

Partneri: Javna ustanova REDEA, Međimurski informatički klub,  Astronomsko društvo VEGA,  Radio klub „Međimurje“ Čakovec,  Društvo pedagoga tehničke kulture Međimurske županije, Platforma za Društveni centar Čakovec, Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Sveučilište u Zagrebu,  Međimursko veleučilište u Čakovcu te Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec.

Razdoblje provedbe: 30.12.2020. - 30.12.2022.

Vrijednost projekta: 320.734,80 EUR

Želim biti INformatičar!

Opis: Predloženim projektom „Želim biti INformatičar“ udruga Mladi informatički stručnjaci (MIS) će u suradnji s relevantnim partnerima iz odgojno-obrazovnog i javnog sektora provesti šest obrazovnih programa, dvije jednodnevne radionice i jednu javnu tribinu. Navedene projektne aktivnosti usmjerene su na razvoj i unapređenje vještina i kompetencija darovitih i visokomotiviranih osnovnoškolaca i srednjoškolaca s područja Međimurske županije u području tehnike i informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Razvojem i implementacijom istih, nositelj projekta će u suradnji s partnerskim javnim i odgojno obrazovnim ustanovama osigurati potrebne resurse i kapacitete za sustavni rad s darovitim, visokomotiviranim i proaktivnim pojedincima, u obliku izvannastavnih aktivnosti u području informacijsko-komunikacijskih tehnologija

Partneri: Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec, Tehnološko inovacijski centar Međimurje, Graditeljska škola Čakovec, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - podružnica Čakovec, Međimurska županija

Razdoblje provedbe: 06.09.2021. - 30.06.2022.

Vrijednost projekta: 126.755,00 kn (16.823,28 eur)

Budi IN(formatičar)!

Opis: Udruga Mladi informatički stručnjaci (MIS) predloženim projektom "Budi IN(formatičar)!" kroz pripremu i implementaciju obrazovnih programa iz područja računarstva, fizike, matematike, IT-a i društvenih mreža, osigurat će materijalne i ljudske resurse za kontinuirani individualni i grupni izvannastavni rad s visokomotiviranim i darovitim učenicima. U sklopu predloženog projekta planirana je realizacija osam edukativnih radionica i dvije javne tribine/javna predavanja koja se temelje na važnosti STEM-a u obrazovanju s naglaskom na razvoj računarstva i IT-a visokomotivirane djece predškolske dobi, osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta s područja Međimurske županije. U sklopu projekta predviđen je i jedan studijski posjet kao i organizacija te provedba natjecanja. Predloženi projekt provesti će se u partnerstvu s relevantnim predstavnicima javnog i obrazovnog sektora

Partneri: Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec, Tehnološko inovacijski centar Međimurje, Metalska jezgra Čakovec, Međimurska županija, Grad Prelog, Graditeljska škola Čakovec, Osnovna škola Gornji Mihaljevec, Osnovna škola Prelog, Dječji vrtić Loptica Prelog, udruga Međimurski informatički klub

Razdoblje provedbe: 08.11.2023. - 31.08.2024.

Vrijednost projekta: 18.792,40 eur

EasyCheck Erasmus+

Opis: Projekt je pridonio realizaciji novih metoda poučavanja škole za mašinstvo i umetničke zanate (pravilna primjena računala u području strojarstva), poboljšanju opsega i prije svega kvalitete naučenog tijekom školovanja. Također, rezultat projekta je i jedinstvena platforma za opće strojne izračune (koja trenutno ne postoji).

Nositelj: Tehnoart Beograd za mašinstvo i umetničke zanate

Uloga udruge MIS u projektu: partner

Razdoblje provedbe: 24.06.2022. - 14.12.2022.

Vrijednost projekta: 60.000 EUR

Zimska škola informatike

Opis: dugogodišnji program Hrvatskog saveza informatičara kojim se želi dodatno obrazovati mlade i darovite informatičare osnovnih i srednjih škola iz cijele države, od početnih do naprednih, osposobiti nastavnike svih struka kako bi lakše uveli informacijske i komunikacijske tehnologije u nastavu, te nastavnicima informatike dati priliku za usvajanje novih informatičkih znanja. Sudionici  prema svojim željama mogu sudjelovati u radionica na kojima će se prvenstveno poučavati algoritmi i programski jezici (Logo, Python, C++/STL) te neke dodatne teme. Za sve sudionike su organizirana i zanimljiva predavanja, te drugi sadržaji, a radionice vode stručni suradnici HSIN-a, uspješni mladi informatičari i nosioci olimpijskih informatičkih medalja.

Nositelj: Hrvatski savez informatičara

Uloga udruge MIS u projektu: partner

Razdoblje provedbe:  kontinuirano početkom svake godine

Vrijednost projekta u 2022. godini: 13.350 kuna (1.771,85 eur)

Vrijednost projekta u 2023. godini: 3.000 eur

Projekti grada Čakovca

Udruga Mladi informatički stručnjaci (MIS) se kontinuirano svake godine prijavljuje na natječaje raspisane od strane Grada Čakovca. Neki od prijavljenih projekata su: Python akademija, Škola 3D printanja, Robotika za početnike, Matematički izazovi. Voditelji projekata su članovi udruge Mladi informatički stručnjaci, a ukupna vrijednost projekata u 2022. godini iznosila je oko 1.327,28 eur, a u 2023. godini 1.334,00 eur.