Web dizajn, programiranje i razvoj korisničkih sučelja

Tečaj web dizajna i izrade korisničkih sučelja namijenjen je učenicima viših razreda osnove škole i srednjoškolcima.
Kvalitetan dizajn web stranice, aplikacije ili softvera omogućuje korisnicima efikasno korištenje digitalnih proizvod i stvara pozitivno korisničko iskustvo. Dizajn se često percipira kao nešto što definira izgled proizvoda no to je samo djelomično točno. Vrlo važna uloga dizajna je u funkcionalnosti, intuitivnosti i jednostavnosti korištenja digitalnog proizvoda te u mogućnosti prilagodbe prikazivanja na različitim uređajima.
Kreiranje web stranica i mobilnih aplikacija je proces koji iziskuje puno istraživanja, razumijevanja osnovnih pravila dizajna, potreba korisnika, slobode kreativnosti te uvažavanje pravila definirana alatima (preglednicima i uređajima) koji dizajn i sadržaj prikazuju.
Tijekom tečaja Web dizajn, programiranje i razvoj korisničkih sučelja polaznici će naučiti:
  • Kako funkcioniraju internet i web preglednici
  • Kako napraviti skicu stranice ili aplikacije korištenjem jednostavnog grafičkog editora
  • Koristiti grafičke alate za kreiranje vizualnog dizajna stranice ili aplikacije
  • Izraditi prototip stranice ili aplikacije
  • HTML – „markup“ jezik kojim se definiraju elementi koji će se prikazati na web stranici
  • CSS – jezik oblikovanja elemenata
  • JavaScript – programski jezik za kreiranje interaktivnih akcija, interakcija i funkcionalnosti
  • Izraditi responzivan i adaptivan dizajn web stranice
  • Koristiti alate za pisanje programskog koda.

Na kraju tečaja, učenici će izraditi vlastitu web stranicu i postaviti je na web poslužitelj.