Centar izvrsnosti informatike 2020./2021.

CENTAR IZVRSNOSTI INFORMATIKE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (CII MŽ) osnovan je radi dodatnog rada s proaktivnim i visokomotiviranim učenicima osnovnih i srednjih škola s ciljem razvoja njihovih IT znanja i vještina. CII MŽ se razvija pod pokroviteljstvom Međimurske županije (MŽ), kojeg pokreće udruga Mladi informatičari Strahoninca (MIS), u partnerstvu s Međimurskim informatičkim klubom Čakovec (MIK) i u suradnji s Tehnološko-inovacijskim centrom Međimurje (TICM). CII MŽ kao centar izvrsnosti je centralno mjesto okupljanja IT stručnjaka (studenata tehničkih fakulteta, učitelja i profesora, predstavnika poslovnog i civilnog sektora, i dr.) koji će, obnašajući uloge mentora i voditelja obrazovnih programa, ciljnim skupinama omogućiti razvijanje naprednog informatičkog obrazovanja i podizanje inovativnog kapaciteta županije iz niza informatičkih i srodnih područja. U sklopu aktivnosti planirana je realizacija više obrazovnih programa koji se temelje na razvoju izvrsnosti učenika na polju računalnog programiranja i rješavanju analitičko-logističkih zadataka.

U sklopu CII MŽ provoditi će se tečajevi i radionice po pojedinim uzrastima i programirma razvrstanih u 6 skupina:

 • Skupina 1 - Moj prvi program
  Prvi koraci u rješavanju analitičko-logičkih zadataka, uvod u računalno razmišljanje i rješavanje problemskih zadataka s vizualizacijom

  • Uzrast: 2. i 3. razred OŠ
  • Skupina može raditi isključivo u normalnim uvjetima (ne online), zbog uzrasta djece i mogućnosti praćenja sadržaja...
  • Ako mislite da se vaše dijete neće moći upisati u ovu skupinu, predlažemo da prijavu napravite na Programiranje za početnike u sklopu STEM centra
 • Skupina 2 - Algoritmi u LOGO jeziku
  Rješavanje problemskih zadataka s vizualizacijom kornjačina hoda u programskom jeziku LOGO, pripreme i pristup za natjecanja

  • Uzrast: 4. i 5. razred OŠ
 • Skupina 3 - Algoritmi 1
  Uvod u algoritmasko razmišljanje rješavanjem početnih problemskih zadataka u programskom jeziku PYTHON, pripreme i pristup za natjecanja

 • Skupina 4 - Algoritmi 2
  Rješavanje osnovnih problemskih zadataka usvajanjem osnovnih algoritamskih postupaka u programskom jeziku PYTHON, uvod u složenije strukture podataka i usvajanje složenijih metoda programskog jezika, pripreme i pristup za natjecanja

 • Skupina 5 - Algoritmi 3
  Rješavanje naprednijih problemskih zadataka primjenom složenijih (matematičkih) algoritama u programskom jeziku PYTHON i/ili C++, primjena složenih struktura podataka i nanprednih funkcionalnosti programskog jezika PYTHON i/ili C++, pripreme i pristup za natjecanja

  • Uzrast: 7. i 8. razred OŠ
 • Skupina 6 - Algoritmi 4
  Rješavanje naprednih problemskih zadataka primjenom složenih matematičkih algoritama u programskom jeziku C++, primjena složenih struktura podataka i naprednih funkcionalnosti programskog jezika C++, pripreme i pristup za natjecanja

  • Uzrast: od 1. do 4. razreda SŠ

Svaka skupina će uključivati otprilike 12 učenika kako bi se iskoristile prednosti individualiziranog pristupa poučavanja.

Tečajevi će početi u virtualnom okruženju, tj. ONLINE, a shodno preporukama. Prema mogućnostima će se izvoditi i u normalnom okruženju, tj. u učionicama Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje.

Svi učenici Međimurske županije, shodno ciljnim skupinama, imaju pravo prijaviti za upis u CII MŽ. Odabir kandidata će se vršiti temeljem pravilnika. CII MŽ je za polaznike BESPLATAN.

Vodite pažnju da će se provoditi evaluacijski postupak odabira kandidata te da se sva djeca možda neće moći upisati!

Prijavni obrazac za pojedinog učenika ispunjavaju roditelji (ili zakonski zastupnici) putem "online" prijavnog obrasca, a prijave traju sve do 3.10.2020. godine. Nakon toga slijedi određivanje kandidacijske liste koje će biti objavljene na web stranicama udruge MIS.

Sadržaj programa STEM centra (kliknite na sliku)