Podaci udruge

Naziv: MLADI INFORMATIČKI STRUČNJACI
Lokacija: Tehnološko-inovacijski centar Međimurje (TICM)
Adresa: 40000 ČAKOVEC, Ulica bana Josipa Jelačića 22/b
OIB: 20318841530
Račun: HR532340 0091 11602 6179 BIC PBZGHR2X
Račun kod: Privredna banka Zagreb, poslovnica Čakovec
Telefon: (+385) 98 331 114
E-mail: info@udruga-mis.hr

Predsjednik udruge: Dejan Drabić, mag. inf.
Zamjenik predsjednika: Matija Novak, mag. inf.
Tajnica udruge: Aleksandra Tonković

Statut udruge

Rješenje o izmjeni statuta

Lokacija prostorija

Tehnološko-inovacijski centar Medimurje d.o.o., Bana Josipa Jelačića 22, 40000, Čakovec