Moj prvi program

Programiranje je iznimno važno za razvoj djetetovog načina razmišljanja u rješavanju problemskih zadataka. Pitanje je samo kada najranije se može početi djecu učiti programiranju? Odgovor je čim ranije, tj. onda kada se i druge stvari uče, primjerice računati, čitati, raspoznavati boje, pisati, učiti strane jezike i slično. Djeca koja su kao malena naučila strani jezik, igrati tenis ili skijati bolje to rade od svojih vršnjaka kada narastu. Sa programiranjem je ista stvar, samo način na koji djeca uče mora biti prilagođen uzrastu djece.

Besplatni program za učenje djece programiranju razvijen je na poznatom američkom sveučilištu MIT, u grupi nazvanoj Lifelong Kindergarten, vječiti vrtić. Ideja je potaknuti djecu da istražuju, smišljaju i ostvaruju svoje zamisli, koje zatim mogu pokazati drugima putem interneta, usput usvajajući osnove programiranja, matematike, vizualnog i interaktivnog dizajna.

Po svojoj prirodi Scratch je vrlo pristupačan početnicima, ali nudi i dovoljnu dubinu koja će zainteresirati naprednije. Glavno karakteristika mu je način programiranja u kojem učenik tj. programer povezuje blokove i tako tvori logičke cjeline – programe. Krajnji cilj je poticanje razvoja računalnog razmišljanja koje će djeci pomoći u rješavanju problema iz različitih područja, pa tako i svakodnevnih situacija.

Programiranje u Scratchu potpuno je vizualno. Djeca pišu programe tako što slažu gotove blokove u veće konstrukcije. Tu su svi osnovni elementi koji su od prije poznati iz jezika poput BASIC-a: ako–onda grananja, petlje, operatori, varijable – samo što su u ovom slučaju programi pregledniji, na hrvatskom, i ne zahtijevaju učenje posebne sintakse.

Djeca postavljaju “likove” na “pozornice” i pišu instrukcije koje pojedini lik treba izvršiti kad se nešto dogodi, npr. kad se da znak za početak programa, ili kad se lik približi rubu ekrana, ili kad korisnik pritisne određenu tipku. Likovi se putem tih instrukcija mogu pomicati, rotirati, mijenjati izgled, mogu govoriti, svirati, pisati i crtati po ekranu. U interakciji tih likova i korisničkih akcija složene se interakcije mogu odraditi kroz razmjerno jednostavne skripte.

Koristeći Scratch, dijete može bez napora naučiti samostalno izraditi jednostavne računalne igrice i programe, a na isti način svoju kreativnost mogu pretočiti i u interaktivne priče i multimedijalne animacije. Raditi ćemo putem web sučelja te je sve dostupno na web stranici scratch.mit.edu. Postoji i web stranica namijenjena baš za učenje programiranja djece od najranije dobi - Code.org.

Djeca će naučiti ovladati novim i jako važnim načinima mišljenja, najvažnijim misaonim vještinama, kognitivnim kompetencijama koje će im biti nužne za život u 21. stoljeću – fleksibilno problemsko razmišljanje. Početi što ranije od iznimne je važnosti za djecu, jer koliko je mlada osoba kognitivno fleksibilna i koliko je sposobna za problemsko razmišljanje, ovisi hoće li ići ukorak s profesionalnim zahtjevima koji se stalno mijenjaju.

Postavlja se i pitanje hoće li svako zanimanje u budućnosti zahtijevati programerska znanja i vještine? Naravno da neće. Ali svako ljudsko zanimanje će zahtijevati snažne misaone sposobnosti, rješavanje problema i nalaženje kreativnih rješenja. To je razlog zašto djeca trebaju učiti kodiranje čak od 1. razreda osnovne škole.

Ovaj tečaj je zabavan, zanimljiv i jednostavan. Roditelji su obavezni biti s djecom kako bi djeca svladala psihološke barijere te imala u početku osobu koja im može pomoći (kako se ne bi desila nepoželjna situacija da dijete osjeti strah te da ga roditelj uvede u komunikaciju s predavačem). Također, roditelj će steći uvid u sadržaj, način učenja, te će i on moći djetetu pomoći kod kuće.

Osim zabavnog učenja, polako se djecu uvodi u korištenje svoje e-mail adrese, slanju mailova kao i primanju istih. A za sve to opet mu je potrebna podrška roditelja. Svakako i nas.

Što ćemo raditi na radionici?

 • Rješavati logičke zadatke kroz zabavne interaktivne igre radi upoznavanja kreiranja naredbi za likove putem blok editora
 • Upoznati se sa Scratch programskim jezikom putem portala code.org
 • Naučiti osnovne programske blokove te kako ih povezivati u skladne cjeline
 • Svladati složenije programske konstrukte – ovisno o mogućnostima grupe
 • Izradit ćemo vlastite interaktivne računalne igre i na kraju ih spojiti u jednu cjelinu
 • Pokretanje lika pomoću tipkovnice ili miša s animacijom hodanja
 • Unos podataka – rješavanje jednostavnih matematičkih zadataka
 • Dodat ćemo druge likove koji se samostalno kreću
 • Interakcija lika s drugim likovima u igri i još mnogo toga
 • Stvaranje animacija, glazbe, igara, priča
 • izrada nastavnih sadržaja , učenje pomoću računala
 • upoznavanje sa svijetom programiranja bez stresa oko kompliciranih izraza

Obrazovni ishodi i ciljevi:

 • razvoj mnogih vještina učenja i kritičkog razmišljanja
 • rješavanje problema na jednostavan i pristupačan način ( slika, zvuk, igra )
 • djeca uče komunicirati , surađivati, analizirati
 • postizanje kreativnosti i inovacija
 • kreativno razmišljanje i kontinuirano učenje
 • primjena računala u svakodnevnim školskim aktivnostima
 • učenje je jednostavnije i zanimljivije
 • ponavljanje uz pomoć edukativnih igara
 • stvaranje i prezentiranje vlastitih uradaka
 • samostalno istraživanje  potiče radoznalost i upornost

Planiran je godišnji fond od 60 školskih sati, a tjedni ritam predavanja od 2 školska sata ili prema dogovoru.
Svaki učenik je obvezan učlaniti se u udrugu Mladi informatičari Strahoninca (MIS), čime dobiva e-mail adresu te online pristup sustavu kroz koji će imati dodatne materijale i vrhunsku komunikacijsku i edukativnu platformu.